Kvietimas

Fizinio aktyvumo svarbumas ikimokyklinio amžiaus vaikams

Ankstyvasis vaikų amžius tai laikotarpis, kai padedami fizinės, psichinės ir moralinės sveikatos pamatai. Tai motorinio (judesio motorika, judėjimas) vystymosi laikotarpis, kuris daro įtaką visų kitų organų ir sistemų raidai bei vaiko psichikos formavimuisi. Ankstyvame amžiuje pradeda formuotis pagrindiniai vaikų judėjimo įgūdžiai, ugdosi vertybinė nuostata būti fiziškai aktyviais visą gyvenimą.    

Sveiko vaiko raidai būtinas pakankamas fizinis aktyvumas. Ypač svarbu nuo mažens formuoti teisingas nuostatas į sportavimą, aktyvios ir pasyvios veiklos derinimą, aktyvų gyvenimo būdą, sveiką gyvenseną. Judėjimo stoka, televizija, kompiuteris, išmanusis telefonas, užteršta aplinka lemia nevisavertį vystymąsi ir augimą.

Gamtos pasaulis artimiausioje aplinkoje

„Kiškučių“ grupė, kaip mažytė šeima, kurioje skirtingo amžiaus vaikai kartu gyvena savo įkvepianti gyvenimą: jie pasaulį pažįsta visais pojūčiais, veikdami praktiškai – stebi, įsiklauso, apčiupinėja, glosto, uodžia, skanauja, savarankiškai veikia. Vieni rodo pavyzdį, kiti pamėgdžioja. Vaiko širdį įmanoma pasiekti be pamokymų, jam užtenka tai, ką mato savo aplinkoje – suaugusiojo elgesį ir veiklas.

Darželio gimtadienis

Mokausi stebėti, pažinti, saugoti

“Pelėdžiukų” grupės ugdytiniai įgyvendino projektą, suteikianti jiems galimybė ne tik pažinti, tyrinėti artimiausią aplinką, bet ir ją rūpintis, globoti bei kurti. Pasaulio patirtis rodo, kad Mes visi priklausome nuo aplinkos, o aplinka – nuo mūsų, tad artimiausios gamtinės erdvės išsaugojimas, tiesiogiai priklauso nuo mūsų suaugusiųjų požiūrio aplinkosaugos srityje. Vykdanat projektą, visos užduotys skirtos pažinti ne tik artimiausią gamtinę aplinką, bet ir save, atrandant žmogaus ir gamtos ryšį. Nuostabiausia, jog vaikai patys aktyviai domisi, supančią artimiausią aplinką, nori pažinti, dalyvauti įvairiose veiklose.

Skaitmeninių technologijų panaudojimas priešmokyklinėje grupėje

Šiandien skaitmeninių technologijų priemonės naudojamos visose gyvenimo srityse, tad mums mokytojams keliami nauji iššūkiai tikslingai mokyti ugdytinius naudoti(s) šiomis priemonėmis.

Priešmokyklinėje grupėje daug dėmesio skiriame patyriminiam ugdymuisi, nes remiantis savo pojūčiais, išgyvenimais, atradimais bei pasitelkę vaizduotę ugdytiniai aktyviai tyrinėja pasaulį bei kuria naujus savo vaizdinius, istorijas. Integruojant į ugdymo procesą skaitmenines technologijas, mes kaip mokytojai, įžvelgiam jų naudą ir kliūtis. Viena, tai pagalba, siekiant ne tik pagilinti ugdytinių susidomėjimą mokomuoju dalyku, išgyventi atradimo džiaugsmą, bet antra, mokyti tikslingai atrinkti ir įvertinti plūstančią informaciją.

Skaniai valgome

Kvietimas

Kvietimas į mokymus darželių vaikų tėveliams

Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė Kristina Augutė kviečia tėvelius, turinčius ikimokyklinio amžiaus vaikų, į nemokamus pozityvios tėvystės mokymus.

Sveikinimas