Edukacija

Projektas „Paukščiai giesmininkai Lietuvoje“.

Kvietimas

Tautodailininko paroda eksponuojama darželio koridoriuje prie renginių salės
Projektas „Paukščiai giesmininkai Lietuvoje“

Kvietimas

Projektas „Paukščiai giesmininkai Lietuvoje“

Kvietimas

Kvietimas

Pilietinė akcija

ŽŪM parama

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) įvertino teigiamai mūsų paraišką ir skyrė lėšas Ekologiškų ir pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą pagamintų maisto produktų vartojimo skatinimą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje.

Nuo 2024 m. sausio 2 d. iki gruodžio 31 d. tęsime Lietuvos Respublikos Žemės Ūkio ministerijos projektą „Ekologiškų ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų maisto produktų vartojimo skatinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose parama”.

Ekologinius ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintus maisto produktus įstaigai tiekia: Lietuvos ekologinio ūkio ūkininkai Genovaitė Sakalauskienė, Gintarė Stankevičienė, AB „Žemaitijos pienas“, BIO LEUA, AB „Du Medu“, UAB BioPapa.

Priešmokyklinis ugdymas

Pramoga

Akcija „Skamba dainos Vilniui“