Parama

Nuoširdžiai dėkojame tėveliams, darželio darbuotojams ir visiems, kurie praeitais metais pervedė 1,2% savo pajamų lopšeliui-darželiui.

Kviečiame Jus pasinaudoti proga ir šiemet paremti mūsų ugdymo įstaigą. Skirdami labdarą ir paramą, Jūs prisidėtumėte prie lopšelio-darželio tobulinimo, savo vaikų ugdymo(si) sąlygų gerinimo.

Skirti paramą Jūs galite iki šių metų gegužės 1 d.

ĮSTAIGOS REKVIZITAI

Paramos gavėjo indentifikacinis numeris (kodas) 190017833
Paramos gavėjo pavadinimas Vilniaus lopšelis-darželis „Žvangutis”
Buveinės adresas Rinktinės g. 38A., Vilnius
Banko pavadinimas
Banko kodas
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris

Formą užpildyti galite elektroniniu būdu. Specialią prašymo formą bei instrukcijas kaip ją pildyti galima gauti VMI arba interneto adresais (prieš pildant FR 0512 formą būtina perskaityti pildymo instrukcijas): www.vmi.lt

Dėkojame