Apie Mus

Vilniaus lopšelio–darželio „Žvangutis“ veiklos pradžia – 1963-11-22.
Vilniaus lopšelis–darželis „Žvangutis“ – nesiekianti pelno ikimokyklinio ugdymo įstaiga, padedanti tėvams vykdyti vaikų ugdymo funkcijas. Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybės taryba.

Vilniaus lopšelis-darželis „Žvangutis“ įsikūręs Šnipiškėse, miesto centre, greta savivaldybės ir verslo centro “Europa”, Katedros aikštės, nuošaliau nuo didžiųjų gatvių, tarp gyvenamųjų namų. Darželio teritorijoje auga didžiuliai medžiai, teikiantys malonią vėsą karštą vasaros dieną, skaidrinantys aplinką, žiemą vaikai maloniai siaučia ant apsnigtų natūraliai susiformavusių kalnelių. Darželyje vykdomas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, teikiama specialioji pagalba ugdytiniams.

Vizija

Vilniaus lopšelis-darželis „Žvangutis“ – tai inovatyvi, atvira, saugi ir jauki įstaiga, kurioje nuolat besimokanti, profesionali darželio bendruomenė kuria pozityvų mikroklimatą, draugišką kultūrą, užtikrina ugdytinių mokymosi sėkmę, atsakingą jų elgesį.

Ugdymo kryptis: tiksliniai patirtinio ugdymo taikymas artimiausioje aplinkoje ir už darželio ribų, integruojant aktyvius, inovatyvius metodus, siekiant ugdyti vaikų tautinės tapatybės, aplinkos (gamtos) pažinimą ir saugojimą, skaitmeninį ir fizinį (saugios ir sveikos gyvensenos) raštingumą.