Ataskaitos

2018 m. finansinės būklės ataskaita

2019 m. finansinės būklės ataskaita

2020 m. finansinės būklės ataskaita

2021 m. finansinės būklės ataskaita

2022m. finansinės būklės ataskaita