Mokestis už darželį

Tėvų prašymas dėl mokesčio netaikymo

Tėvų pažymas dėl ligos pateisinimo, atostogų prašome pateikti iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos.

MOKESČIO TVARKA