Valdorfo pedagogikos elementai ikimokyklinėje grupėje

„Kiškučių“ grupėje ugdymo procese taikomi Valforfo pedagogikos elementai, kurie siejami su nuodugniu, visumininiu žmogaus kūno, sielos, dvasios pažinimu – dvasiniu mokslu, vadinamu antroposofija. Šios pedagogikos išeities pozicija yra ta, jog žmogui būtina visa pilnatve išgyventi kiekvieną amžiaus tarpsnį su savo slėpiniais, dėsningumais ir pačiomis skirtingiausiomis užduotimis. Vaikystė irgi yra būtina žmogaus tarpsniui, atsižvelgiant į jos ypatumus, sąsajas su gamta. Valdorfo pedagogika siekia kiekvienoje dienoje sieti mokslinius, meninius, estetinius, pagarbos ir nuostabos elementus. Kiekvienas žmogus turi tris polinkius: norą suprasti bet kokį dalyką, polinkį meninei veiklai bei poreikį atsigręžti į pasaulį bei žmogų sukūrusias jėgas.

Šios grupės vaikų amžius – nuo 2 iki 6 metų. Tarsi didelėje šeimoje mažesni čia mokosi iš vyresnių, vyresnieji turi galimybę globoti mažesnius, o keturmečiai ir penkiamečiais paprastai įkvepia visus žaidimui.