Skaitmeninių technologijų panaudojimas priešmokyklinėje grupėje

Įgyvendinant trumpalaikį skaitmeninį projektą „Aš ir kompiuteris“, pateikėm ugdytiniams įvadą į technologinio pasaulio labirintą. Preišmokyklinukai labai mėgsta keliauti ir nuolat laukia organizuotų išvykų. Tikslingai susiejom artimiausios aplinkos tyrinėjimus pojūčiais, išgyvenimais su skaitmeninėmis technologijomis.  Pieš vykstant į kelionę, kompiuterio pagalba rodome filmuką apie saugų elgesį gatvėje, pasikartojame taisykles (D1), Vilniaus žemėlapyje iš Rinktinės gatvės, išsiaiškiname maršrutus, ženklus, naudojomės žingsnių skaičiavimo programėle (D4), grįžę pavaizduojame savo kelionės maršrutą (D1). Pateiksime keletą pavyzdžių-istorijų.

Edukacijoje į miesto daržą (prie CUP) stebėjome darže augančius augalus, vaikai užrašų tyrinėtojo knygelėse užsirašė jų pavadinimus, planšetėmis fotografavo. Sugrįžę, kompiuterio pagalba radome kaip vadinasi šie augalai (B2), palyginome ugdytinių fotografuotas nuotraukas su rastomis internete. Vaikai stengėsi kompiuterio pagalba užrašyti augalų pavadinimus (B3), stebėjome vieni kitus kaip sekasi surasti raides ir jas užrašyti, skirti jas nuo kitų simbolių (B2), stengėmės padėti vieni kitiems.

Edukacijos metu, informacinių technologijų pagalba atlikome ir įvairius gamtamokslinius tyrinėjimus. Pro skaitmeninį mikroskopą bei kompiuterio pagalba, ekrane stebėjome augalų lapų, žiedų sandarą ir kitus objektus, juos fotografavome. Grupėje kalbėdamiesi, diskutuodami, atradome gamtamokslines sąvokas (B1) bei iliustruotas informacijas apie gamtos objektus, reiškinius, tyrimus (B2).

Keliaudami Rinktines gatve iki Mindaugo tilto ar iki centrinės Kalvarijų filialo bibliotekos ugdytiniai stebi aplinką, kalbasi, diskutuoja, fotografuoja. Grįžę į grupę piešia, fiksuoja savo įspūdžius, išgyvenimus, kuria nesudėtingus trumpus tekstus, juos įrašome planšetėje ir drauge klausomės (B6). Pastebėjome, kad vaikams labai patinka klausytis ir žiūrėti jų įrašytus žodžius, eilėraščius, dainuotas dainas,  vaidinimus ir kita (A3).

Aktyviai keliaujant, atliekant mokytojų iš anksto pateiktas užduotis, ugdytiniai tikslingai paskatinami ilgesnį laiką išlaikyti veiklos kryptingumą. Skaitmeninių informacinių technologijų dėka ugdytiniai pagilino savo žinias (žinojimą) ir įgūdžius, juos jungė į vientisą pasaulėvaizdį. Kita vertus, naudodamiesi skaitmeninėmis technologijomis, priešmokyklinukai mokėsi saugiai, saikingai naudotis skaitmeniniais prietaisais, saugiai naudotis tik patikimais interneto šaltiniais (saugus internetas vaikams), atrenkant tik reikalingą, tikslingą informaciją.

Gertrūda Narkovič ir Daiva Sebeckienė, priešmokyklinio ugdymo mokytojos metodininkės