Skaitmeninių technologijų panaudojimas priešmokyklinėje grupėje

Šiandien skaitmeninių technologijų priemonės naudojamos visose gyvenimo srityse, tad mums mokytojams keliami nauji iššūkiai tikslingai mokyti ugdytinius naudoti(s) šiomis priemonėmis.

Priešmokyklinėje grupėje daug dėmesio skiriame patyriminiam ugdymuisi, nes remiantis savo pojūčiais, išgyvenimais, atradimais bei pasitelkę vaizduotę ugdytiniai aktyviai tyrinėja pasaulį bei kuria naujus savo vaizdinius, istorijas. Integruojant į ugdymo procesą skaitmenines technologijas, mes kaip mokytojai, įžvelgiam jų naudą ir kliūtis. Viena, tai pagalba, siekiant ne tik pagilinti ugdytinių susidomėjimą mokomuoju dalyku, išgyventi atradimo džiaugsmą, bet antra, mokyti tikslingai atrinkti ir įvertinti plūstančią informaciją.