Kaziuko mugės akimirkos

Kaziuko ir Kazytės pasiruošimas…
Smagios, žavios kermošiaus akimirkos

Kvietimas

Žiema, žiema bėk iš kiemo

Kvietimas

Kvietimas

Informacija dėl priešmokyklinio ugdymo

Informuojame, jog 2023 m. sausio 1 d. įsigaliojo LR Švietimo įstatymo (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.1480/asr) pakeitimai, kuriuose pažymimos nuostatos dėl priešmokyklinio ugdymo: nuo kokio amžiaus vaikai gali pradėti ugdytis priešmokyklinio ugdymo grupėse ir kokiais atvejais reikia kreiptis į Pedagoginę psichologinę tarnybą (toliau – PPT) dėl vaiko įvertinimo.

Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.  priešmokyklinis ugdymas pradedamas:

1)      2017 m. gimusiems vaikams – privalomas priešmokyklinis ugdymas;

2)      2018 m. sausio 1 d. – balandžio 30 d. gimusiems vaikams – pradedamas teikti priešmokyklinis ugdymas, atsižvelgus į tėvų (globėjų) sprendimą;

3)      2018 m. gegužės 1 d. – rugsėjo 1 d. gimusiems vaikams – gali būti pradedamas teikti priešmokyklinis ugdymas, atlikus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos vertinimą PPT. Tėvai (globėjai) kreipiasi į PPT (ne vėliau kaip iki rugpjūčio 14 d.) dėl vaiko įvertinimo pradėti priešmokyklinį ugdymą. Gavę PPT išvadą-rekomendaciją, dėl tolesnio vaiko ugdymo galutinį sprendimą priima tėvai (globėjai).

Primename, kad Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytais atvejais ir tvarka (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/10626e14675511ecb2fe9975f8a9e52e/asr) įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, priešmokyklinis ugdymas gali trukti dvejus metus tiems vaikams, kurie pagal priešmokyklinio ugdymo programą pradėjo būdami 5 metų. Jei vaikai pradėjo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, kai jiems tais kalendoriniais metais suėjo 6 metai, priešmokyklinis ugdymas negali trukti dvejus metus ir jokios išimtys nėra numatytos.

Žiemos sporto šventė

2023 m. vasario 2 d. Vilniaus lopšelio-darželio „Žvangutis“ ugdytiniai ir darbuotojai šventė žiemos sporto šventę. Šventės vedantieji, seniai besmegeniai, pakvietė visus į draugišką ratelį. Kiekvienos grupės ugdytiniai pristatė save šūkiais, skanduotėmis. Kartu sportavo, šoko, mynė mįsles, vaidino, ,,kepė“ iš sniego pyragėlius. Su gera nuotaika, susikabinę į traukinuką, sugrįžo į grupes ir ten pratęsė šventę, vaišinosi, linksminosi.

Akcija „Dainuoju tau, Vilniau!“

Sveikiname lopšelį-darželį „Vaidilutė“

2023 m. sausio 24 d. priešmokyklinės ,,Ančiukų“ grupės ugdytiniai ir pedagogai dalyvavome Vilniaus lopšelio-darželio ,,Vaidilutė“ 55 metų Gimtadienio šventėje. Drauge su ,,Vaidilutės“ ugdytiniais šokome, sportavome, vaišinomės žolelių arbata, įteikėme pačių paruoštas dovanas. Smagiai praleidome laiką.

Pramoga skirta Vilniaus miesto 700 metų jubiliejui paminėti

2023 m. sausio 24 d. Vilniaus 700 metų sukakties proga Vilniaus lopšelyje-darželyje ,,Žvangutis“ įvyko šventinis koncertas ,,Atverkime Valdovų rūmus“. Vaiko akimis buvo pažvelgta į istorinius laikus ir skambant renesanso muzikai, perteikta puošni karališka didybė. Priešmokyklinės grupės “Ančiukai“ ugdytiniai grojo, šoko. Visus žiūrovus sužavėjo puošnūs artistų drabužiai. Pabaigoje nuskambėjo meninio ugdymo mokytojos Gražinos Stričkienės daina apie Barboros Radvilaitės ir Žygimanto Augusto meilę ,,Mylėk mane“ (žodžiai Vytauto Kairiūkščio). Iškilmingą koncertą tęsė jaunesni ,,Peliukų“ grupės ugdytiniai. Jie įžengė į sceną pasirėdę tautiniais drabužiais. Džiugiai užtraukė Vilniaus vadavimo laikų dainą ,,Vai ko nusižvengei“, suko ratelius, palaikė džiugią nuotaiką. Šventė buvo nuostabi.