Informacija tėvams/globėjams

Teisės Pareigos Parama

Rekomenduojame

S.Striunga, psichologė

Vaikų socialinių įgūdžių ugdymo(si) klausimais rekomenduoja literatūrą: Pilnas tekstas: Rekomenduojame

Kvietimas į seminarą

Kalėdinis sveikinimas

Informacija

Gerb. tėveliai, informuojame, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. keičiasi Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose tvarka (2019-12-04 Tarybos sprendimas Nr. 1-305) ir Vaikų priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarka (2019-12-04 Tarybos sprendimas Nr.1-303).
Daugiau informacijos nuorodoje:

http://vilnius-zvangutis.lt/paslaugos/mokestis-uz-darzeli/

 

 

Šventiniai susitikimai su Kalėdų seneliu

Kvietimas

Kvietimas

Autoriniai „Ančiukų“ grupės ugdytinių ir tėvų/globėjų darbai

Kvietimas

Kvietimas

Autoriniai „Kačiukų“ grupės ugdytinių darbai