Nuostatai, taisyklės

Lopšelio-darželio nuostatai

Lopšelio-darželio darbo tvarkos taisyklės

Etikos kodeksas

Smurto ir patyčių prevencijos tvarkos aprašas