Autorius: admin

Kvietimas į parodą

Laisva darbo vieta:

Darbo skelbimas : Vilniaus lopšelis-darželis „Žvangutis“ direktoriaus pavaduotoja (-as) ūkio reikalams
Įstaiga/įmonė: Vilniaus lopšelis-darželis „Žvangutis“.
Skelbimo įvadas: 1 direktoriaus pavaduotojo (-os) pareigoms užimti nuo 2019 m. Sausio 11 d., 1,0 etatu, ugdomoji kalba – lietuvių (neterminuota darbo sutartis).
Pareigos: direktoriaus pavaduotoja (-as) ūkio reikalams.
Pareigybės rūšis: Darbuotojas, dirbantis pagal neterminuotą darbo sutartį.
Reikalavimai pretendentams:
1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintas išsilavinimas;
2. Planuoti, organizuoti ir vykdyti ūkinę-finansinę veiklą:
3. Įstaigos turto įsigijimą ir naudojimą bei priežiūrą;
4. Kontroliuoti įstaigos įrangos naudojimą, techninį stovį;
5. Darbo vietų aprūpinimą materialinėmis vertybėmis;
6. Aplinkos (techninio) personalo darbą ir šių darbuotojų veiklos stebėseną;
7. Užtikrinti civilinės ir priešgaisrinės saugos, higienos bei sanitarijos įgyvendinimą, darbų saugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų laikymąsi įstaigoje;
8. Užtikrinti asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka.
Mes Jums siūlome:
1. Darbą draugiškame kolektyve.
Privalumai:
1. Darbštumas, iniciatyvumas;
2. Gebėjimas dirbti komandoje, savarankiškai planuoti, organizuoti darbą;
3. Rengti dokumentus, gebėti sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu;
4. Panašaus darbo patirtis;
5. Priešgaisrinės saugos pažymėjimas;
6. Civilinės saugos pažymėjimas;
Dokumentai, kurie turi būti pateikti:
1. Asmens dokumento kopija;
2. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
3. Gyvenimo aprašymas (CV);
4. Pretendento anketa (pretendentams į darbuotojo pareigas).
Adresas: Rinktinės g. 38 A, Vilnius
Skelbimo publikavimo data: 2019-01-11
Skelbimas galioja iki: 2019-01-24
Dokumentai priimami iki 2019 m. sausio 24 d.
Kontaktinė informacija: Pretendentas turi pateikti dokumentus el. būdu per VATIS Prašymų teikimo modulį.
Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami el. būdu per VATIS atrankos modulį ir kviečiami pokalbio. Pokalbio metu turėti asmens tapatybę, išsilavinimą ir darbo stažą patvirtinančius dokumentų originalus.
Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą teikia lopšelio-darželio „Žvangutis“ l. e. p. direktorė Ramunė Vėželytė, tel. (8 5) 272 7842.; direktoriaus pavaduotojas ugdymui Birutė Grabliauskienė, tel. (8 5) 275 3615.

„Kalėdinio miestelio link“

2019 m. sausio 4 d. Vilniaus lopšelio-darželio „Žvangutis“ priešmokyklinės „Ančiukų“ grupės ugdytiniai kartu su pedagogėmis Milda, Daiva ir auklėtojos padėjėja Jadvyga pėsčiomis keliavo į Kalėdų miestelį Vilniaus Arkikatedros aikštėje.
Žygis pėsčiomis – tikras iššūkis tiek pedagogams, tiek patiems ugdytiniams. Šiai išvykai buvo ruošiamasi iš anksto: mažieji keliauninkai su pedagogėmis prisiminė saugaus elgesio taisykles gatvėje, pasirūpino ne tik patogia apranga, avalyne, bet ir šilta arbata bei užkandžiais.
Pakeliui į Kalėdų miestelį ugdytiniai kartu su pedagogėmis aplankė iš granito iškaltą pusketvirto metro aukščio paminklą, skirtą Karaliui Mindaugui. Apžiūrinėdami kunigaikščio Mindaugo – pirmojo ir vienintelio Lietuvos karaliaus – paminklą, ugdytiniai greitai pastebėjo iškaltus užrašus. Ugdytiniams buvo neįprasta matyti užrašus ant akmens. Kai kuriems ugdytiniams tai buvo atradimas, nes rašytinį tekstą jie buvo įpratę matyti tik knygose, žurnaluose, laikraščiuose, kompiuterio ekrane.
Išvykos dalyviai pasidžiaugė pačiame Vilniaus centre išpuošta įspūdinga Kalėdų egle. Buvo labai smagu ir įdomu žingsniuoti aplink eglę. Ugdytiniai sužinojo, kad norint apeiti aplink išties didelę eglę ratu, vidutiniškai prireikia padaryti net septyniasdešimt vaikiškų žingsnelių. Aplankydami Kalėdų prakartėlę Vilniaus arkikatedros aikštėje, keletas vaikų pasidalino, kad visai neseniai lankėsi Kalėdų miestelyje ir kartu su tėvais žiūrėjo 3D Kalėdinę pasaką „Jėzaus gimimo istorija“.
Išvykai besibaigiant visus sušildė ir pastiprino iš namų atsinešta šilta kvapni žolelių arbata ir užkandžiai.
Pedagogės kartu su ugdytiniais pasidžiaugė, kad iš viso kelionės pėsčiomis metu buvo nueita apie 3 km.
Priešmokyklinio ugdymo pedagogės Milda ir Daiva

Sveikinimas

Kalėdinis kvietimas

Kvietimas į žibintų šventę

Laisva darbo vieta:

Darbo skelbimas : Vilniaus lopšelis-darželis „Žvangutis“ vienas ikimokyklinio ugdymo pedagogas
Įstaiga/įmonė: Vilniaus lopšelis-darželis „Žvangutis“
Skelbimo įvadas: 1 ikimokyklinio ugdymo pedagogo (-ės) pareigoms užimti nuo 2018 m. Gruodžio 3 d., 1,0 etatu, ugdomoji kalba – lietuvių (neterminuota darbo sutartis).
Pareigos: ikimokyklinio ugdymo pedagogas.
Pareigybės rūšis: Darbuotojas, dirbantis pagal neterminuotą darbo sutartį.
Reikalavimai pretendentams:
1. Aukštasis universitetinis/neuniversitetinis arba aukštesnysis išsilavinimas edukologijos srityje ir ikimokyklinio ugdymo auklėtojos kvalifikacija.
2. Puikūs bendravimo įgūdžiai su ikimokyklinio amžiaus vaikais ir įstaigos bendruomene.
Mes Jums siūlome:
1. Darbą draugiškame kolektyve.
Privalumai:
2. Darbštumas, kūrybiškas, iniciatyvumas;
3. Gebėjimas dirbti komandoje, savarankiškai planuoti, organizuoti darbą;
4. Rengti dokumentus, gebėti sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu;
5. Gebėjimas dirbti su skirtingo amžiaus ugdytiniais;
Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje,
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
5. Gyvenimo aprašymą.
Adresas: Rinktinės g. 38 A, Vilnius
Skelbimo publikavimo data: 2018-12-03
Skelbimas galioja iki: 2019-01-02
Dokumentai priimami iki 2018 m. gruodžio 21 d.
Kontaktinė informacija: Pretendentas gali pateikti dokumentus asmeniškai darbo dienomis nuo 8.00 iki 15.00 val. adresu: Rinktinės g. 38A, Vilnius arba siųsti el. paštu: rastine@zvangutis.vilnius.lm.lt; zvangutis@gmail.com; su nuoroda – ikimokyklinio ugdymo pedagogo vietai užimti.
Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbio. Pokalbio metu turėti asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas.
Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą teikia lopšelio-darželio „Žvangutis“ l. e. p. direktorė Ramunė Vėželytė, tel. (8 5) 272 7842.; direktoriaus pavaduotojas ugdymui Birutė Grabliauskienė, tel. (8 5) 275 3615.

ŠVĘSKIME VALSTYBĘ

„Sveikatai palankus“