Teisinė informacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMAS

LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 75:2010

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PASIEKIMŲ APRAŠAS