Projektinė veikla

2020-2021 mokslo metų projektai:

„Meškučių“ grupė – socialinių įgūdžių, savarankiškumo ugdymo(si) ir meninės raiškos projektas „Aš ir tu, žaiskime kartu. Žaidimų akademija“.

„Kiškučių“ grupė – socialinių įgūdžių, komunikavimo ir meninės raiškos ugdymo(si) projektas „Mes užaugsim dideli“.

„Peliukų“ grupė –  komunikavimo ir meninės raiškos ugdymo(si) projektas „Metų pasaka – seku, kuriu, iliustruoju“.

„Kačiukų“ grupė – socialinių įgūdžių, savarankiškumo ugdymo(si), meninės raiškos ir artimosios aplinkos tyrinėjimo projektas „Mes drauge bendrausim, tyrinėsim ir bandysim augti“.

„Pelėdžiukų“ grupė – komunikavimo, socialinių įgūdžių ir meninės raiškos ugdymo(si) projektas „Aš galiu“.

„Ančiukų“ grupė – profesinio orientavimosi ugdymo(si) projektas „Kuo užaugęs noriu būti“.