Projektinė veikla

2023 metų

Tėvų/globėjų kultūrinis projektas „Pavasario žaismė“ – „Kačiukų“ grupės tėvų iniciatyva.

Projektai su socialiniais partneriais:

„Antai, pažvelki, tai Vilniaus mūrai“ – eilėraščių konkursas.

„Vilnius pro mano langą“ – vaizdo fotografijos paroda.

Darželio gimtadienio (60 metų jubiliejaus) projektas – darželio bendruomenė.

Trumpalaikiai:

Skaitmeninis projektas „Aš ir kompiuteris“ (pradžiamokslis) – „Ančiukų“ grupė.

Gamtamokslinis projektas „Mažieji Žvangučio sodo reindžeriai“.

Aplinkosauginis projektas „Kraštovaizdžio fotografijos paroda“ – „Kačiukų“, „Ančiukų“, „Kiškučių“ grupės.

Fizinio aktyvumo projektas – „Žiema-pavasaris-vasara-ruduo“ – darželio bendruomenės sporto šventės.

Ilgalaikiai (2023-2024 mokslo metų):

„Meškučių“ grupė – socialinių įgūdžių, savarankiškumo ugdymo(si) ir meninės raiškos projektas „Žaiskime kartu“.

„Kiškučių“ grupė – socialinių įgūdžių, komunikavimo ir meninės raiškos ugdymo(si) projektas „Pažįstu pasaulį“.

„Peliukų“ grupė –  komunikavimo, pažinimo ir saugumo ugdymo(si) projektas „Mes užaugsime visi, kūrybingi, dideli“.

„Kačiukų“ grupė – savarankiškumo ugdymo(si), komunikavimo ir meninės raiškos ugdymo(si) projektas „Mes jau žymiai didesni“.

„Pelėdžiukų“ grupė – komunikavimo, pažintinės veiklos ir saugumo ugdymo(si) projektas „Noriu pažinti save, draugus ir visą supantį pasaulį“.

„Ančiukų“ grupė – profesinio orientavimosi, remiantis priešmokyklinio  ugdymo(si) kompetencijomis, projektas „Profesijų pažinimas“.