Planavimo dokumentai

2018-2022 strateginis veiklos planas    

Lopšelio – darželio programa 2017 m.

2019 m. veiklos programos tikslai ir įgyvendinimo priemonės

2020 m. veiklos programos tikslai ir įgyvendinimo priemonės

2021 m. veiklos programos tikslai ir įgyvendinimo priemonės