Veikla

Vykdome:

Projektinę veiklą:

2016 – 2017 m.m.
2016-11-03 iki 2016-12-30 projektas „Oi tai buvo, tai nutiko“ – vaikų meninių, vaidybos, pažintinių ir komunikavimo gebėjimų lavėjimui

 • 2017-01-03 iki 2017-01-27 projektas „Žaidžiu, sportuoju, pramogauju – sveikatą užsitarnauju“ – vaikų sveikatinimo prevencijai, bendradarbiavimo užuomazgoms ikimokyklinėje įstaigoje formuoti.

  2017-02-02 iki 2017-02-24 projektas „Man čia gera“ – kasmetinio edukacinio projekto „Kur prasideda Tėvynė“ tąsa, siekiant sudaryti sąlygas vaikų meninių, pažintinių bei komunikacinių gebėjimų lavėjimui;
  2017-03-20 iki 2017-03-24 projektas „Mums kartu čia gera“ – vaikų priekabiavimo prevencijai, bendradarbiavimo užuomazgoms ikimokyklinėje įstaigoje formavimui;
  2017-04-18 iki 2017-04-28 projektas „Laukas ūžia, girios ošia, o jų šakos vėją košia“ /Stanislovas Abromaitis/ – siekiant sudaryti sąlygas vaikams pažinti medžius ir jų naudą žemei bei vaikų meninių, socialinių kompetencijų lavėjimui;

  2017 – 2018 m.m.

  2017-09-25 iki 2017-09-29 edukacinis projektas „Tai gražumas rudenėlio“ „Ančiukų“ ir „Pelėdžiukų“ grupėse – siekiant sudaryti sąlygas vaikams įgyti žinių apie rudenį, rudens gėrybes bei išradingumo, kūrybiškumo, improvizacijos, bendradarbiavimo užuomazgoms ikimokyklinėje įstaigoje formuoti.
  2018-01-22 iki 2018-02-02 edukacinis projektas „Žiemužė – mūsų draugė“ – vaikų sveikatinimo prevencijai, bendradarbiavimo užuomazgoms ikimokyklinėje įstaigoje formuoti.
  2018-02-05 iki 2018-02-28 edukacinis projektas „Mes vaikai gimtos šalies“ – vaikų meninių, pažintinių bei komunikacinių gebėjimų lavėjimui, pilietiškumo ugdymui
  2018-03-19 iki 2018-03-23 projektas „Mes visi drauge“ – vaikų priekabiavimo prevencijai, bendradarbiavimo užuomazgoms ikimokyklinėje įstaigoje formuoti.
  2018-04-03 iki 2018-04-27 projektas „Mūs darželio obelaitės augs ir derės“ – vaikų ekologinės savimonės ugdymui, bendradarbiavimo užuomazgoms ikimokyklinėje įstaigoje formuoti.

  Švenčiame kalendorines ir tradicines lopšelio – darželio šventes:

  2016 – 2017 m.m.

 • 2016-09-01 „Žaidimu dovanoja klounas“ – žinių, mokslo ir laisvės dienai skirta šventė
 • 2016-09-19 „Bitės“ teatriuko spektaklis – pramogėlė „Katės Murkės pasaka“
 • 2016-09-23 muzikinė „Vakaro žvaigždelė“ programa vaikams ir tėveliams „Šokoladinis katinėlis“
 • 2016-09-30 ugdomoji programa „Daržoviukai“
 • 2016-09-26 iki 2015-10-07 Rudens gėrybių paroda „Rudenėlio turtai“
 • 2016-09-29 muzikinė literatūrinė pramoga „Koks turtingas rudenėlis. Baravyko Pulkaunyko vestuvės“
 • 2016-10-05 kūrybinės grupės „Nebijok ir svajok“ spektaklis „Gimtadienis Katės žvaigždėje“
 • 2016-11-23 Grupės „Tonika“ pasirodymas
 • 2016-11-24 Atvirų durų diena tėveliams, visuomenei
 • 2016-11-24 teatro šventė darželyje „Coliukė“
 • 2016-11-28 Ugdytinių ir pedagogų spektaklis tėvams „Coliukė“
 • 2016-12-08 UAB „Cirko projektai“ pasirodymas „Kur išvažiavo cirkas“
 • 2016-12-16 susitikimas – pramogėlė su Vilniaus krepšinio mokyklos atstovais
 • 2016-12-20 ugdytinių susitikimai su Kalėdų seneliu „Šoki, trypki, seneli, su mumis kartu“
 • 2017-01-06 atsisveikinimas su eglute „Trijų karalių dovanos“
 • 2017-01-13 Laisvės gynėjų dienai skirta atminimo valandėlė „Atmintis liudija“
 • 2017-01-19 „Drakoniuko“ teatro spektaklis „Kaip padėti lokiui Albinui“
 • 2017-01-25 Žiemos sporto šventė
  2017-02-15 Nepriklausomybės dienai skirta šventė „Lietuva, dainų šalie“
  2017-02-28 Užgavėnių šventė „Kepsim Užgavėnių blynus, pavaišinsime kaimynus“
  2017-03-08 susitikimas su VU medicinos fakulteto studentais „Pasakėlės ir ne tik apie dantukus“
  2017-03-14 Kėdainių lėlių teatro „Pramogėlės“ spektaklis „Vieną kartą pievoje“
  2017-03-23 projekto „Mums kartu čia gera“ baigiamasis renginys „Boružė Liputė ir jos draugai“
  2017-03-24 paukštelių šventė „Gandrai, gandrai ga ga ga“
  2017-04-11 Vilniaus vitražinių lėlių teatro „Vaivorykštė“ spektaklis „Katinas su terbele“
  2017-04-13 VŠĮ „Projektai šeimai“ keturių ugdomųjų programų „Velykinis margutis“ organizavimas.
  2017-04-18 Šv. Velykų šventė „Tai margučių gražumėlis“
  2017-04-27 projekto „Laukas ūžia, girios ošia, o jų šakos vėją košia“ baigiamasis renginys
  2017-04-28 Lietuvos kinologų draugijos Mokymo centro organizuojama užsiėmimai su šunimi
  2017-05-09 Alytaus lėlių teatro „Varnelė“ spektaklis „Pūkuotukas ir jo draugai“
  2017-05-10 Šeimų šventė „Meškučių“ grupėje „Dėkoju, jums tėveliai brangūs“
  2017-05-12 Šeimų šventė „Pelėdžiukų“ grupėje „Dėkoju, jums tėveliai brangūs“
  2017-05-17 Šeimų šventės „Kačiukų“ ir „Peliukų“ grupėse „Dėkoju, jums tėveliai brangūs“
  2017-05-19 Priešmokyklinės „Ančiukų“ grupės ugdytiniai atsisveikina su darželiu.
  2017-05-26 Priešmokyklinės „Kiškučių“ grupės ugdytiniai atsisveikina su darželiu.
  2017-05-25 Atvirų durų diena visuomenei, tėveliams, draugams…
  2017-05-31 Pavasario palydų, vasaros sutiktuvių šventė grupės „Tarškalai“ muzikinis spektaklis „Neliūdėk“

  2017 – 2018 m.m.

  2017-09-01 žinių, mokslo ir laisvės dienai skirta šventė
  2017-09-21 edukacinis projektas „Nariuotakojai darželyje“
  2017-09-26 iki 2017-10-06 darbelių iš rudens gėrybių paroda „Rudenėlio turtai“
  2017-10-05 muzikinė literatūrinė pramoga „Tai gražumas rudenėlio“
  2017-10-19 VŠĮ liaudies instrumentų studijos edukacinis koncertas „Per Vilniaus miestelį“
  2017-11-14 teatro šventė darželyje „Drugelio diena“
  2017-11-21 spektaklis tėveliams „Drugelio diena“
  2017-11-29 teatro „Smagumėlis“ spektaklis „Mergaitė Doli saldainių šalyje“
  2017-12-13 kūrybinės grupės „Nebijok ir svajok“ edukacinis spektaklis „Viešnagė pas sniego karalienę“
  2017-12-20 Kalėdiniai susitikimai su Kalėdų seneliu „Laukiame tavęs, seneli“
  2018-01-05 atsisveikinimo su eglute šventė „Trijų Karalių dovanos“
  2018-01-10 paršiuko Ikaro teatro spektaklis „Ožka su septyniais ožiukais Paryžiuje“
  2018-01-24 vitražinių lėlių teatro „Vaivorykštė“ spektaklis „Drąsus mažylis“
  2018-01-25 žiemos sporto šventė „Žiemuže, žiemuže“
  2018-02-13 Užgavėnių šventė „Šalta žiema šalin eina, jau pavasaris ateina“
  2018-02-15 Nepriklausomybės dienai ir Lietuvos 100 – ąjam gimtadieniui pažymėti skirta šventė „Lietuva, dainų šalie“
  2018-03-08 tautosakos ir tradicijų teatro „Antis“ edukacinis spektaklis „Iš pasakų lobyno“
  2018-03-14 Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto koncerto „Trijų kartų pynė“ dalyviai
  2018-03-22 projekto „Mes visi drauge“ renginys „Draugystės paštas“
  2018-04-03 margučių ridenimo šventė „Riedėk, riedėk, marguti“
  2018-04-18 sodiname obelaites
  2018-04-27 projekto „Mūs darželio obelaitės augs ir derės“ baigiamasis renginys.

  Išvykos

  2016 – 2017 m.m.

 • 2016-10-07 priešmokyklinės „Kiškučių“ grupės ugdytinių išvyka į Užupio menų inkubatoriaus galeriją „Galera“ dalyvauti projekto „Laimingas vanduo – laimingas žmogus“ baigiamajame renginyje – parodoje „Žinau, galiu, kuriu“
  2017-02-17 „Kiškučių“, „Ančiukų“, „Peliukų“, „Kačiukų“ grupių ugdytinių išvyka į Vilniaus teatrą „Lėlė“ žiūrėti spektaklį „Gėlių istorijos“
  2017-05-04 Lietuvos Edukologijos Universitete vykstančio koncerto „Mano senelė jauna“ dalyviai.
  2017-05-05 „Kiškučių“ grupės ugdytinių išvyka prie vandens telkinio Ozo parke dalyvauti projekto „Laimingas vanduo – laimingas žmogus“ baigiamajame renginyje – parodoje „Žinau, galiu, kuriu“
  2017-05-19 „Kiškučių“ ir „Ančiukų“ grupių ugdytinių išvyka į Vilniaus saugaus miesto centrą dalyvauti prevencinėse saugaus eismo, gaisrinės saugos, sveikos gyvensenos įgūdžių formavimo(si) pamokose.
  2017-06-01 Vyresniųjų vaikų išvyka į Vilniaus lopšelyje – darželyje „Pipiras“ vykstantį ikimokyklinio ugdymo įstaigų festivalį „Aš žaidžiu, žaisk kartu“

  2017 – 2018 m.m.

  2017-12-14 „Ančiukų“ grupės ugdytinių išvyka į sostinės Katedros aikštę „Pasakų namelyje“ pasiklausyti įdomių literatūros kūrinių.
  2017-12-15„Peliukų“ grupės ugdytinių išvyka į sostinės Katedros aikštę „Pasakų namelyje“ pasiklausyti įdomių literatūros kūrinių.
  2018-02-09 „Ančiukų“, „Peliukų“, „Pelėdžiukų“ grupių ugdytinių išvyka į Vilniaus teatrą „Lėlė“ žiūrėti spektaklį „Indėniukas Džo“
  2018-03-09 „Ančiukų“ grupės ugdytinių išvyka į sostinės Katedros aikštę prie interaktyvios instaliacijos „Šimtmečio varpas“ pasveikinti Lietuvą ir draugus, švenčiančius atkurtos valstybės šimtmetį.
  2018-03-19 „Ančiukų“ grupės ugdytinių išvyka į prekybos ir renginių centrą VCUP
  2018-03-20 „Peliukų“ grupės ugdytinių išvyka į prekybos ir renginių centrą VCUP
  2018-03-20 „Pelėdžiukų“ grupės ugdytinių išvyka į prekybos ir renginių centrą VCUP
  2018-04-11 „Ančiukų“, „Peliukų“, „Pelėdžiukų“ ir „Kačiukų“ grupių ugdytinių išvyka į Raganiukės teatrą švęsti 20 metų teatro gimtadienį.

  Tyrimas:
  Nuo 2018-04-03 iki 2018-05-31 „Vaiko daroma pažanga“

  Paroda:
  2018-02-12 iki 2018-03-16 vaikų darbų paroda „Šalelei mylimai“ siekiant suteikti vaikams džiaugsmo, ugdyti vaikų meninius gebėjimus bei išradingai pažymėti Lietuvos 100 – ąjį gimtadienį


  Strateginis veiklos planas 2018-2022 m.

  Strateginis planas 2013-2017 m.m (.doc)

  Strateginių tikslų pasiekimo lygio analizė 2015

  Strateginių tikslų pasiekimo lygio analizė 2016

  Lopšelio – darželio “Žvangutis” nuostatai (.doc)

  Metine veiklos programa 2016-2017

  Metine veiklos programa 2017-2018

  lopšelio – darželio programa 2017 m.

  Metinė veiklos programa 2018

 • Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *