Į muzikos karalystę

„Žvangučio“ salė – vaikų muzikos karalystė, kurioje patiriame daug malonių įspūdžių. Tai tarsi teigiamų emocijų šaltinis, kurio versmė padeda mažam vaikui sveikai ir visapusiškai vystytis ir ugdytis. Vaikai salėje dainuoja, niūniuoja, groja vaikiškais muzikos instrumentais, improvizuoja, imituoja žvėrelius, paukštelius, pažįstamų pasakų personažus, ritmuoja, šoka, klausosi klasikinės muzikos. Muzika paliečia jausmus, o jausminiai išgyvenimai išlieka visą gyvenimą. Ypač daina yra labai veiksminga mažų vaikų muzikinio ugdymo priemonė. Tinkamai parinktų dainelių tekstai padeda ugdyti vaikų dorovinius įgūdžius, darnius vaikų tarpusavio santykius, ugdo meilę Tėvynei, gamtai, pagarbą tėvams. Be to, dainavimas ugdo kalbą, taiso tartį, vysto klausą – fizinę ir muzikinę. O galutiniam darbo rezultate vaikai džiaugiasi, kartu džiaugiasi ir jų tėveliai, seneliai, pedagogai.

Visai neseniai nuskambėjo Kalėdų šventiniai renginiai. Prie papuoštos eglutės su Kalėdų seneliu šoko, dainavo snieguolės šokėjėlės ir darbštuoliai nykštukėliai, tvarkos sergėtojai miške („Kiškučių“ gr.); kalėdiniu traukinuku važiavo „Peliukų“ grupės žvėreliai; meškučių šeimynėlė sekė Kalėdų pasaką („Meškučių“ gr.); Namelį miške statė „Kačiukų“ grupės ugdytiniai; o priešmokyklinės grupės vaikai iš „Ančiukų“ grupės pristatė nuotaikingą teatralizuotą Batuotų katinų ir Raudonkepuraičių pasirodymą. Taip džiugiai ir nuotaikingai baigėsi metai.

Naujais 2019-ais metais laukia nauji sumanymai, nauji renginiai ir šventės.

Meninio ugdymo pedagogė Gražina