Priėmimo tvarka

Vaikų priėmimą į lopšelį-darželį reglamentuoja „Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas“, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 11 d. sprendimu Nr. 1 – 235.

REGISTRACIJA

Atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus

Pasirašant sutartį su darželiu reikalingi šie dokumentai:

  • PRAŠYMAS
  • vaiko gimimo liudijimo kopija,
  • tėvų (globėjų) paso kopija,
  • gydytojų pažyma.