Priėmimo tvarka


2021-2022 mokslo metų priėmimas: 

2019 m. – 18 ugdytinių;

2018 m. – 3 ugdytinius;

2017 m. – 3 ugdytinius;

2016 m. – 3 ugdytinius.

Vaikų priėmimą į lopšelį-darželį reglamentuoja „Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas“, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 11 d. sprendimu Nr. 1 – 235.

REGISTRACIJA

Atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus

Pasirašant sutartį su darželiu reikalingi šie dokumentai:

  • PRAŠYMAS
  • vaiko gimimo liudijimo kopija,
  • tėvų (globėjų) paso kopija,
  • gydytojų pažyma.