Maitinimas

Vilniaus lopšelio-darželio Žvangutis valgiaraštis

Nuo 2021 m. sausio 4 d. iki gruodžio 31 d. dalyvaujame Lietuvos Respublikos Žemės Ūkio ministerijos projekte „Ekologiškų ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų maisto produktų vartojimo skatinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose parama”.

Ekologinius ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintus maisto produktus įstaigai tiekia:

Lietuvos ekologinio ūkio ūkininkai, AB „Žemaitijos pienas“, UAB „Du Medu“, ŽŪKB “BIO LEUA”, UAB „Sanitex“.

Dalyvaujame ES remiamoje programoje „Vaisių ir daržovių bei pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose“.

Tiekėjai:

UAB „Vaisiai Jums“ – obuoliai, obuolių sultys, morkos.

AB „Žemaitijos pienas“  – ekologiškas pienas, ekologiškas jogurtas, Pik Nik sūrio lazdelės.

Priešmokyklinio amžiaus vaikų nemokamo maitinimo davinys išduodamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašu:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3B14F18E2B3C/asr