Parama

Nuoširdžiai dėkojame tėveliams, darželio darbuotojams ir visiems, kurie praeitais metais pervedė 2% savo pajamų lopšeliui-darželiui.

Kviečiame Jus pasinaudoti proga ir šiemet paremti mūsų ugdymo įstaigą. Skirdami labdarą ir paramą, Jūs prisidėtumėte prie lopšelio-darželio tobulinimo, savo vaikų ugdymo(si) sąlygų gerinimo.

Skirti paramą Jūs galite iki šių metų gegužės 1 d.

ĮSTAIGOS REKVIZITAI:

Paramos gavėjo indentifikacinis numeris (kodas) 190017833
Paramos gavėjo pavadinimas Vilniaus lopšelis-darželis „Žvangutis”
Buveinės adresas Rinktinės g. 38A., Vilnius