Funkcinės-evakuacijos pratybos

Sveikinimas

Kvietimas

Informacija tėvams/globėjams apie specialiųjų ugdymosi poreikių vaikus

Jeigu vaikui nepavyksta išmokti tuo būdu, kuriuo mes mokome, reikia mokyti tuo būdu, kuriuo vaikui pavyks išmokti…./-Autorius nežinomas

Vykdome aplinkosauginio švietimo projektą

Velykų kiškių bėgimas

Nuotraukos viešinamos tėvų/globėjų sutikimu

Šilti pavasariniai linkėjimai

Sveikiname su Kovo 11-ąja

Nuotraukos viešinamos tėvų/globėjų sutikimu

Smagus žiemos žaidimai lauke

Nuotrauka viešinama tėvų/globėjų sutikimu

Su Vilniaus gimtadieniu