Medžių pažinimas artimiausioje aplinkoje

Mokymasis gamtoje ne tik žadina besimokančiųjų jausmus, bet ir yra išeities taškas kitiems dalykams mokytis (J. H. Pestalocis, 1746–1827).