Laisva darbo vieta:

Darbo skelbimas : Vilniaus lopšelis-darželis „Žvangutis“ direktoriaus pavaduotoja (-as) ūkio reikalams
Įstaiga/įmonė: Vilniaus lopšelis-darželis „Žvangutis“.
Skelbimo įvadas: 1 direktoriaus pavaduotojo (-os) pareigoms užimti nuo 2019 m. Sausio 11 d., 1,0 etatu, ugdomoji kalba – lietuvių (neterminuota darbo sutartis).
Pareigos: direktoriaus pavaduotoja (-as) ūkio reikalams.
Pareigybės rūšis: Darbuotojas, dirbantis pagal neterminuotą darbo sutartį.
Reikalavimai pretendentams:
1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintas išsilavinimas;
2. Planuoti, organizuoti ir vykdyti ūkinę-finansinę veiklą:
3. Įstaigos turto įsigijimą ir naudojimą bei priežiūrą;
4. Kontroliuoti įstaigos įrangos naudojimą, techninį stovį;
5. Darbo vietų aprūpinimą materialinėmis vertybėmis;
6. Aplinkos (techninio) personalo darbą ir šių darbuotojų veiklos stebėseną;
7. Užtikrinti civilinės ir priešgaisrinės saugos, higienos bei sanitarijos įgyvendinimą, darbų saugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų laikymąsi įstaigoje;
8. Užtikrinti asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka.
Mes Jums siūlome:
1. Darbą draugiškame kolektyve.
Privalumai:
1. Darbštumas, iniciatyvumas;
2. Gebėjimas dirbti komandoje, savarankiškai planuoti, organizuoti darbą;
3. Rengti dokumentus, gebėti sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu;
4. Panašaus darbo patirtis;
5. Priešgaisrinės saugos pažymėjimas;
6. Civilinės saugos pažymėjimas;
Dokumentai, kurie turi būti pateikti:
1. Asmens dokumento kopija;
2. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
3. Gyvenimo aprašymas (CV);
4. Pretendento anketa (pretendentams į darbuotojo pareigas).
Adresas: Rinktinės g. 38 A, Vilnius
Skelbimo publikavimo data: 2019-01-11
Skelbimas galioja iki: 2019-01-24
Dokumentai priimami iki 2019 m. sausio 24 d.
Kontaktinė informacija: Pretendentas turi pateikti dokumentus el. būdu per VATIS Prašymų teikimo modulį.
Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami el. būdu per VATIS atrankos modulį ir kviečiami pokalbio. Pokalbio metu turėti asmens tapatybę, išsilavinimą ir darbo stažą patvirtinančius dokumentų originalus.
Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą teikia lopšelio-darželio „Žvangutis“ l. e. p. direktorė Ramunė Vėželytė, tel. (8 5) 272 7842.; direktoriaus pavaduotojas ugdymui Birutė Grabliauskienė, tel. (8 5) 275 3615.