Įsimintina diena ,,Ančiukų“ grupėje-svečiuose Livijos močiutė

Lopšelio-darželio ,,Žvangutis“ pedagogės Rasa ir Daiva nuolat bendradarbiauja ne tik su ugdytinių tėvais/globėjais, bet ir seneliais, močiutėmis. Džiaugiamės, kad vieną rudens rytą į ,,Ančiukų“ grupę iš Kauno miesto atvyko ugdytinės Livijos močiutė odontologė Vilhelmina.