GAMTOS PAŽINIMO LINK

Mūsų darželio teritorijoje gausu medžių: kaštonų, klevų, beržų, obelų. Stebime juos kaip keičiasi, slenkant metų laikams. Rudenį gausu kaštonų vaisių, kuriuos noriai renka vaikai. Kaštonų vaisių pagalba atliekame įvairias matematines užduotis: skaičiuojame, matuojame, lyginame, sudedame geometrines figūras, tyrinėjame daiktų padėtį erdvėje. Dėliojame raides, žodžius. Diskutuodami susitariame, kokius darbelius iš jų galime sukurti. Iš kaštonų suvėrėme draugystės apyrankes, karolius.

Nuotrauka viešinama tėvų/globėjų sutikimu.

Vaikams patinka veikti savarankiškai, juos žavi aktyvi, kūrybinga, nauja veikla, kurioje jaučiasi laisvi ir nevaržomi.

Nuotrauka viešinama tėvų/globėjų sutikimu.

Su „Peliukų“ grupės ugdytiniais dalyvaujame gamtosauginiuose projektuose: Vilniaus miesto vaikų aplinkosaugos kūrybinių edukacinių veiklų „Gamtos paveikslas“, tarptautiniame „Žaliosios aplinkos panaudojimo galimybės „Gamtos pažinimo link“, „Aš ir tu pojūčių takeliu“, piešinių konkursuose: ,,Augalų istorijos: Girios medeliai, žali žaliuonėliai“, ,,Skriski, paukšte“.

Ikimokyklinio ugdymo pedagogės Gertrūda ir Gintara