Evakuacijos pratybos

2019 m. rugsėjo 18 d. 16:15 val. Vilniaus lopšelyje-darželyje „Žvangutis“ įvyko evakuacinės pratybos. Jose dalyvavo darželio bendruomenė, Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus vyresnioji inspektorė Asta Baniusevičienė bei Vilniaus APGV 6-oji komanda.

Nuotraukos viešinamos tėvų (globėjų) sutikimu.