Edukacinė išvyka „Kelias į darželį“

2019 m. rugsėjo 27 dieną „Peliukų“ grupės 3-5 metų amžiaus ugdytiniai su pedagogėmis ir jų padėjėjomis keliavo į Rinktinės, Krokuvos ir Turgaus gatves. Ši edukacinė išvyka buvo pirmoji.

Darželio aplinkoje ugdytiniai turi saugias galimybes stebėti, tyrinėti aplinkos daiktus ir gamtos reiškinius. Tad šiai pirmajai edukacinei išvykai buvo ruošiamasi labai kruopščiai: sudarėme išvykos planą, su ugdytiniais prisiminėme saugaus elgesio taisykles gatvėje, užsidėjome saugaus eismo liemenes.

Iš darželio teritorijos, vaikai ėjo tvarkingai poromis, žvalgydamiesi ir emocingai diskutuodami stebėjo kelią, pėsčiųjų zonas, kelio ženklus, automobilių eismą. Saugiai perėję Pėsčiųjų perėją, stebėjo augalus, medžius ir aplinką.

Edukacinės išvykos metu vaikai galėjo geriau pažinti kelią į darželį, įgyti naujų saugaus eismo žinių ir įgūdžių, palaikyti draugiškus tarpusavio santykius.

 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogės Gintara ir Gertrūda

Nuotraukos viešinamos tėvų (globėjų) sutikimu.