Dalyvaujame 2017-2018 m.m.

• Parodos Vilniaus mokytojų namų kiemelyje 2017-10-03 iki 2017-10-11 „Sodo kraitė 2017“ dalyviai. Darbą „Šimtakojis skuba į rudens puotą“ eksponavo „Meškučių“, „Kiškučių“, „Kačiukų“, „Ančiukų“ „Peliukų“, „Pelėdžiukų“ grupių ugdytiniai (Jiems talkino pedagogai)
• Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinių darbų parodoje „Ką slepia pieva“ 2017 m. rugsėjo 25 d iki 2017 m. spalio 10 d. dalyvavo „Pelėdžiukų“ grupės ugdytinė Rūta Cibulskytė (auklėtoja Rasa Paznėkienė)
• Respublikinio ikimokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinio projekto „Rudens mandala“ 2017-09-20 iki 2017-11-10 dalyviai „Ančiukų“ ir „Pelėdžiukų“ grupių ugdytiniai, jų tėvelių ir pedagogai.
• Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro organizuotame konkurse „Vitaminizuotas 2017“ dalyvauja visos lopšelio – darželio grupės. Renginiai vyksta 2017 m. lapkričio 6 d iki 2017 m. lapkričio 10 d.
• 2017-11-15 pedagogės Rasa Paznėkienė ir Gertrūda Narkovič parengė stendinį pranešimą „Aš gamtos dalelė“ savivaldybės 2017 metų ekologinio švietimo programos projekto „Vaikų ekologinis ugdymas tyrinėjant gamtą“ konferencijoje „Vaikų ekologinės savimonės ugdymas“
• 2017-10-10 iki 2017-11-23 LEU organizuojamo tarptautinio vaikų piešinių konkurso „Mano svajonių darželis“ dalyviai. Laureatė „Ančiukų“ grupės ugdytinė Julija Cibulskytė ir Liepa Songailė.
• 2017-11-30 Klasikinės muzikos festivalio „Klausome, grojame ir šokame klasiką“ dalyviai „Ančiukų“ grupės ugdytiniai.
• 2017-11-08 iki 2017-12-10 Respublikinio ikimokyklinio amžiaus vaikų multikultūrinio projekto „Arbatinuko kelionė aplink pasaulį“ dalyviai „Pelėdžiukų“ grupės ugdytiniai ir auklėtojos Rasa Paznėkienė ir Gertrūda Narkovič
• 2017-12-01 iki 2017-12-22 Vilniaus lopšelio – darželio „Žirniukas“ inicijuotos Respublikinės iniciatyvos „Ant Kalėdinės eglutės supas raibosios gegutės“ dalyviai „Ančiukų“ ir
„Pelėdžiukų“ ugdytiniai.
• 2018-01-02 iki 2018-01-31 „Ančiukų“ ir „Pelėdžiukų“ grupių ugdytiniai dalyvavo „Vilties lelijos“ organizuotame piešinių konkurse „Žiemos linksmybės“. Viena iš penkių laimėtojų „Pelėdžiukų“ grupės ugdytinė Martyna Bimbirytė.
• Pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija 2018“ dalyviai visa darželio bendruomenė
• Vilniaus lopšelio – darželio „Pagrandukas“ organizuotos kūrybinių darbų parodos konkurso „Lietuva po angelo sparnu“ dalyviai „Pelėdžiukų“ ir „Ančiukų“ grupių ugdytiniai.
• 2018-01-25 meninio ugdymo projekto „Lietuva, gėlele žydėk“ dalyviai „Ančiukų“ grupės ugdytiniai.
• 2018-01-11 iki 2018-02-10 nuotraukų konkurso „Mes – šimtmečio vaikai“, skirto Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti dalyviai „Ančiukų“ grupės ugdytiniai.
• 2018-01-15 iki 2018-02-14 Mažeikių rajono Sedos darželio organizuojamos kūrybinės karpinių parodos, skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti „100 gimtadienio paukščių“ dalyvės auklėtojos Gertrūda Narkovič ir Rasa Paznėkienė
• 2018-01-15 iki 2018-02-15 Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų, pedagogų, vaikų tėvelių kūrybinių darbų parodos „Linksmieji besmegeniai“ dalyviai „Ančiukų“ ir „Pelėdžiukų“ grupių ugdytiniai. II vietos nugalėtojai – Livija Deimantaitė ir Motiejus Rinkevičius iš „Pelėdžiukų“ grupės.
• 2018-01-22 iki 2018-02-09 Vilniaus ikimokyklinių įstaigų kūrybinių darbų parodos – konkurso „Aš – dizaineris. Lietuvių liaudies pasakų knygų viršelis“ dalyviai „Pelėdžiukų“ grupės ugdytiniai. Drauge su auklėtoja Rasa Paznėkiene vaikai sukūrė iliustraciją pasakai „Trys tetos“.
• 2018-01-25 švenčiame Vilniaus gimtadienį.
• 2018-01-17 iki 2018-02-16 „Ančiukų“ ir „Pelėdžiukų“ grupių ugdytiniai, tėveliai ir pedagogai dalyvauja ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų, tėvų, pedagogų kūrybinių nuotraukų parodoje „O tam mažam paukštely visa Lietuva“
• 208-01-22 iki 2018-02-09 parodos konkurso „Aš – dizaineris. Lietuvių liaudies pasakų knygos viršelis“ dalyviai „Pelėdžiukų“ grupės ugdytiniai.
• 2018-02-07 pedagogės Rasa Paznėkienė ir Gertrūda Narkovič parengė pranešimą „Džiaukimės ir būkime drauge“ respublikinėje ikimokyklinio ugdymo įstaigų metodinėje – praktinėje konferencijoje „Tolerancijos ir tarpkultūrinio ugdymo reikšmė ikimokyklinėse įstaigose“
• 2018-02-12 iki 2018-03-12 respublikinio rankdarbių parodos „Vilnius – angelų miestas“ dalyviai „Pelėdžiukų“ ir „Ančiukų“ grupių ugdytiniai, tėveliai, pedagogai
• 2018-02-10 iki 2018-03-12 respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir jų tėvelių kūrybinių darbų parodos „Lietuva po angelo sparnu“ dalyviai „Ančiukų“ ir „Pelėdžiukų“ grupių ugdytiniai
• 2018-02-12 iki 2018-03-29 respublikinio projekto – kūrybinės akcijos „100 žingsnelių link gerų darbelių“ dalyviai „Pelėdžiukų“, „Kačiukų“ ir „Ančiukų“ grupių ugdytiniai, pedagogai.
• 2018-02-14 iki 2018-03-01 Šiaulių lopšelio – darželio „Žiburėlis“ organizuojamos Respublikinės nuotraukų parodos „Trispalviai skanumynai vaikams“ dalyviai „Ančiukų“ ir „Pelėdžiukų“ grupių ugdytiniai ir tėveliai.
• 2018-02-26 iki 2018-03-26 meninio projekto „Suvenyras Lietuvai“ dalyviai „Ančiukų“, „Pelėdžiukų“ grupių ugdytiniai, tėveliai, pedagogai.
• 2018-03-01 iki 2018-05-31 Ekologinio kūrybinio projekto „Mano draugas – vanduo“ dalyviai „Ančiukų“ grupės ugdytiniai bei pedagogai.
• 2018-03-04 pedagogės Daiva Sebeckienė ir Milda Piliuvienė parengė žodinį pranešimą „Kūrybiškai ir linksmai keliaujame sveikatos takeliu“ respublikinėje ikimokyklinio ugdymo įstaigų teorinėje – praktinėje konferencijoje „Dvasinės, emocinės, visuomeninės, protinės, asmeninės, fizinės vaikų sveikatos puoselėjimas“
• 2018-03-04 pedagogės Daiva Sebeckienė ir Milda Piliuvienė parengė stendinį pranešimą „Žaidimų dienelės“ respublikinėje ikimokyklinio ugdymo įstaigų teorinėje – praktinėje konferencijoje „Dvasinės, emocinės, visuomeninės, protinės, asmeninės, fizinės vaikų sveikatos puoselėjimas“
• 2018-03-06 iki 2018-04-18 Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodos „Velykinis margutis“ dalyviai „Ančiukų“ ir „Pelėdžiukų“ grupių ugdytiniai
• 2018-03-09 pilietinės iniciatyvos „Gyvasis tautos žiedas“, skirtos 1990 m. kovo 11- osios – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimui dalyviai lopšelio – darželio ugdytiniai, pedagogai ir visa bendruomenė.
• 2018-03-09 iki 2018-03-31 piešinių konkurso „Vaikas pėsčiasis – atsakingas eismo dalyvis“ dalyviai „Pelėdžiukų“ ir „Ančiukų“ grupių ugdytiniai. Konkurso laureatai Arminas Dundulis ir Giedrė Černiauskaitė
• 2018-03-19 iki 2018-03-21 prekybos ir renginių centro VCUP organizuoto socialinio projekto „Velykinis medis“ dalyviai „Ančiukų“, „Peliukų“ ir „Pelėdžiukų“ grupių ugdytiniai.
• 2018-03-19 iki 2018-03-23 vyko „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2018“ renginiai. Savaitės metu vaikai toliau kūrė „Draugystės knygą“, vyko kiti renginiai.
• Mažmeninės prekybos tinklo IKI valdančios bendrovės „Palink“ organizuojame socialinės atsakomybės projekte „Sodinčius“ 2017 m. kovo iki 2017 m. balandžio mėnesiais dalyvavo „Pelėdžiukų“ grupės ugdytiniai.
• 2018-03-14 Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto koncerto „Trijų kartų pynė“ dalyviai
• 2018-03-26 iki 2018-04-09 Respublikinės parodos „Margučių kraitė“ dalyviai „Meškučių“, „Pelėdžiukų“ ir „Ančiukų“ grupių ugdytiniai.
• 2018-03-29 Vilniaus lopšelio – darželio „Šermukšnėlė“ vykstančio konkurso – festivalio „Šermukšnės šakelė – 2018“ „Ančiukų“ gupės ugdytiniai bei pedagogės Milda Piliuvienė, Daiva Sebeckienė bei Gražina Stričkienė vaidino inscenizaciją pagal Justino Marcinkevičiaus pasaką „Greitoji pagalba“
• 2018 m. vasario – balandžio mėnesiais organizuoto Respublikinio vaikų piešinių konkurso „Iš knygelės į širdelę 2018“ dalyviai „Kačiukų“ grupės ugdytiniai. I vietos nugalėtoja Salomėja Skrinskaitė (auklėtoja Marija Kirkuvienė) apdovanojimas 2018-04-17 LVJC.
• 2018-04-04 pedagogės Rasa Paznėkienė ir Gertrūda Narkovič parengė pranešimą „Būkime saugūs kaip pasakoj“ Respublikinėje ikimokyklinio ugdymo įstaigų metodinėje – praktinėje konferencijoje „Saugaus eismo kultūros ir įgūdžių ugdymo svarba“
• 2018-04-12 Vilniaus ikimokyklinių įstaigų renginio „Čia mūsų namai“ dalyviai „Ančiukų“ grupės ugdytiniai ir pedagogė Daiva Sebeckienė
• 2018-04-03 iki 2018-04-15 piešinių konkurso „Sugrįžtantys paukščiai“ dalyviai „Ančiukų“, „Pelėdžiukų“ ir „Peliukų“ grupių ugdytiniai.
• 2018-04-24 iki 2018-04-26 Vilniaus ikimokyklinių įstaigų inscenizuotos liaudies dainos festivalio „Dainų skrynelė 2018“ dalyviai „Ančiukų“ grupės ugdytiniai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *