Dalyvaujame 2016 – 2017 m. m.

• Menų studijos „Linksmos spalvos“ kartu su Vilniaus MSCB vaikų biblioteka „Saulutė“ organizuojamame IV respublikiniame vaikų ir moksleivių piešinių konkurse „Apšerkšniję
mūsų žiemos“ nuo 2016-10-18 iki 2016-11-28 dalyvauja „Pelėdžiukų“, „Kačiukų“ ir
„Peliukų“ grupės ugdytiniai
• „Tirlimpampam“ organizuojamame piešinių ir kūrybinių darbelių konkurse dalyvauja „Kačiukų“, „Pelėdžiukų“ grupių ugdytiniai.
• Vilniaus ikimokyklinio ugdymo įstaigų konkurso „Vilnius žiemą“ 2016-12-19 iki 2017-01-13 dalyviai „Pelėdžiukų“ ir „Kačiukų“ grupių ugdytiniai.
• Pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“ dalyviai visa darželio bendruomenė
• Respublikinio tarpdarželinio projekto „Nuo legendos iki Vilniaus miesto pažinimo“ vaikų darbų parodos „Ateities Vilnius“2017 dalyviai „Pelėdžiukų“, „Ančiukų“, „Peliukų“, „Kiškučių“ ir „Kačiukų“ grupių ugdytiniai.
• Vilniaus ikimokyklinio ugdymo įstaigų konkurso „Vilnius žiemą“ 2016-12-19 iki 2017-01-13 dalyviai „Pelėdžiukų“ ir „Kačiukų“ grupių ugdytiniai.
• DELFI organizuojamo darželių piešinių konkurso „Žiemos linksmybės 2017-01-25 iki 2017-02-25 dalyvavo „Ančiukų“, „Kačiukų“, „Kiškučių“ ir „Pelėdžiukų“ grupių ugdytiniai
• Pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“ dalyviai visa darželio bendruomenė
• Respublikinio tarpdarželinio projekto „Nuo legendos iki Vilniaus miesto pažinimo“ vaikų darbų parodos „Ateities Vilnius“2017 dalyviai „Pelėdžiukų“, „Ančiukų“, „Peliukų“, „Kiškučių“ ir „Kačiukų“ grupių ugdytiniai.
• Vilniaus etninės kultūros centro organizuojamo vaikų ir jaunimo piešinių konkurso „Tradicinė Užgavėnių kaukė“ 2017-01-09 iki 2017-02-17 dalyviai Karolis Meyia Reyes, Austėja Kaliačiūtė („Ančiukų“grupė); Armantė Anisko, Marija Demidenko („Kačiukų“ grupė); Patrikas Nugaris („Kiškučių“ grupė); Livija Deimantaitė („Pelėdžiukų“ grupė)
• Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų, vaikų, tėvelių kūrybinių darbų parodos „Tautinė juosta“ 2017-02-01 iki 2017-02-28 dalyviai „Kiškučių“(Gertrūda Narkovič) ir „Kačiukų“ (Daiva Sebeckienė) grupių ugdytiniai.
• Parodos Vilniaus mokytojų namų kiemelyje 2017-02-14 iki 2017-02-28 „Užgavėnių personažai“ dalyviai. Darbą „Pinčiukas Aloyzas“ eksponavo „Peliukų“, „Meškučių“, „Kačiukų“, „Pelėdžiukų“, „Kiškučių“ ir „Ančiukų“ grupių ugdytiniai (Jiems talkino gaminant Gertrūda Narkovič, Aldona Sakalauskienė, Daiva Sebeckienė, Danutė Lukšienė, Marija Kirkuvienė, Milda Piliuvienė, Rasa Paznėkienė, Danutė Drozd, Nijolė Kabačiauskaitė)
• Respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų nuotraukų parodos „Rašytiniai simboliai gamtoje ir architektūroje“ nuo 2017-02-22 dalyviai Laura Civinskaitė („Ančiukų“ grupė padėjo Milda Piliuvienė), Rugilė Paulauskaitė („Kiškučių“ grupė; padėjo Gertrūda Narkovič), Martynas Zabulionis („Kačiukų“ grupė; padėjo Danutė Lukšienė), Dominykas Butkevičius, Raminta Raulinaitytė („Kačiukų“ grupė; padėjo Daiva Sebeckienė)
• Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų šokio festivalio „Kalbėkime šokiu 2017“ 2017-03-11 dalyviai „Ančiukų“ ir „Kiškučių“ grupių ugdytinės
• 2017-03-15 pedagogė Gertrūda Narkovič parengė žodinį pranešimą „Kur slepiasi linksmos raidelės“ Respublikinėje metodinėje ikimokyklinio ugdymo įstaigų konferencijoje „Nuo raidelių prie žodelių“.
• Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų renginio „Gandrinės, gandrai, gandrai ga ga ga“ 2017-03-24 dalyviai „Kiškučių“ grupės ugdytinai.
• „Tirlimpampam“ organizuojamame piešinių ir kūrybinių darbelių konkurse dalyvauja „Kačiukų“, „Pelėdžiukų“ grupių ugdytiniai.
• 2017-03-22 Vilniaus ikimokyklinių įstaigų edukacinio folkloro festivalio „Patekėk saulele“ dalyviai
• 2017-03-20 iki 2017-03-26 vyko „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2017“ renginiai. Savaitės metu vaikai toliau kūrė „Draugystės knygą“.
• 2017-03-20 iki 2017-04-07 Vilniaus ikimokyklinio ugdymo įstaigų konkurso „Pavasaris žadina gamtą“ dalyviai „Pelėdžiukų“ grupės ugdytiniai (auklėtoja Rasa Paznėkienė)
• Lopšelio – darželio „Drugelis“ organizuojamo ikimokyklinių įstaigų ugdytinių šaškių turnyro dalyviai 2017-03-30 Kiškučių“ grupės ugdytiniai Gustė Klišauskaitė, Mykolas Barauskas, Daniil Ancevič, Lukas Kaupinis
• Mažmeninės prekybos tinklo IKI valdančios bendrovės „Palink“ organizuojame socialinės atsakomybės projekte „Sodinčius“ 2017 m. kovo iki 2017 m. balandžio mėnesiais dalyvavo „Kačiukų“ grupės ugdytiniai.
• 2017-03-27 iki 2016-03-31 prekybos ir renginių centre VCUP vykstančio socialinio projekto „Velykinis medis“ dalyviai „Ančiukų“, „Kačiukų“ ir „Kiškučių“ grupių ugdytiniai
• 2017-03-22 iki 2017-06-10 Ekologinio kūrybinio projekto „Mano draugas – vanduo“ dalyviai „Kiškučių“ grupės ugdytiniai bei pedagogai.
• 2017-04-04 Vilniaus lopšelio – darželio „Šermukšnėlė“ vykstančio konkurso – festivalio „Šermukšnės šakelė – 2017“ „Ančiukų“ gupės ugdytiniai bei pedagogės Milda Piliuvienė bei Gražina Stričkienė vaidino inscenizaciją „Snieguolė ir septyni nykštukai“
• 2017-04-13 iki 2017-04-18 darželio vaikai dekoravo prekybos ir pramogų centrui „Ozas“ velykinius margučių trafaretus bei dalyvavo Velykiniame konkurse.
• 2017 m. balandžio, gegužės mėnesiais vykusio Respublikinio vaikų piešinių konkurso „Iš knygelės į širdelę 2017“ dalyviai
• Respublikinio ikimokyklinio amžiaus vaikų šaškių žaidimo projekto „Keliaukim į šaškių šalį“ 2017-04-25 dalyvis ir II vietos diplomantas „Kiškučių“ grupės ugdytinis Lukas Kaupinis. (auklėtoja Aldona Sakalauskienė)
• Vaikų darželio „Zebriukas“ organizuojamame autorinių darbų projekte – konkurse „1000 žiedų mamai“ iki 2017-04-24 dalyvavo „Kačiukų“ ir „Pelėdžiukų“ grupių ugdytiniai.
• 2017 m. Respublikinio ikimokyklinių įstaigų projekto „ Mažųjų olimpiada“ dalyviai ir I-ojo etapo nugalėtojai „Kiškučių“ grupės komanda. (pedagogai Gertrūda Narkovič, Aldona Sakalauskienė)
• 2017-04-06 pedagogės Gertrūda Narkovič ir Rasa Paznėkienė pristatė stendinį pranešimą „Gyveni visad saugiai, kai daug visko sužinai“ Respublikinėje ikimokyklinio ugdymo įstaigų metodinėje – praktinėje konferencijoje „Ankstyvasis saugaus eismo ugdymas – investicija į vaiko, kaip atsakingo keliautojo ateitį“.
• 2017-04-14 iki 217-04-21 UAB „ARTOM“ organizuojamo konkurso „Artom margutis 2017“ dalyviai „Kačiukų“ ir „Pelėdžiukų“ grupių ugdytiniai.
• 2017-03-01 iki 2017-04-30 UAB „Skinija“ kojinių fabriko organizuojamo taikomoji dizaino konkurso vaikams „Nusipiešk sau kojinytes“ dalyviai „Ančiukų“, „Peliukų“, „Kačiukų“, „Pelėdžiukų“ ir „Kiškučių“ grupių ugdytiniai
• Šiaulių banko organizuojamo lipdinių konkurso „Šeimos norų dirbtuvės“ dalyviai „Kačiukų“ ir „Pelėdžiukų“ grupių ugdytiniai.
• 2017-05-12 Vilniaus ikimokyklinio ugdymo įstaigų renginio „Mamytei, tėveliui dainuoju dainelę“ dalyviai „Ančiukų“ ir „Kiškučių“ grupių ugdytiniai bei pedagogai.
• 2017 m. gegužės mėnesį PZU Lietuva gyvybės draudimas organizuoto vaikų darbų konkurso „Nupiešk geriausią savo draugą“ dalyviai „Pelėdžiukų“, „Kačiukų“ grupių ugdytiniai.
• 2017-05-05 pedagogė Milda Piliuvie pristatė straipsnį http://www.ikimokyklinis.lt „Stiklo karoliukų žaidimai ir kiti linksmi eksperimentai darželyje“
• Aplinkosauginio projekto „Mes rūšiuojam“, organizuojamo Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos dalyviai nuo 2017 m. rugsėjo 1 d iki 2018 m. rugpjūčio 31d . lopšelio – darželio „ Meškučių“, „Pelėdžiukų“, „Kačiukų“, „Peliukų“, „Kiškučių“ bei „Ančiukų“ grupių ugdytiniai. Jiems talkina pedagogai, tėveliai, bendruomenė bei visi draugai, neabejingi atliekų elektros ir elektrinės įrangos, nešiojamų baterijų ir akumuliatorių atliekų rūšiavimui
• Priešmokyklinės „Ančiukų“ grupės ugdytiniai 2017 – 2018 m. m. dalyvauja tarptautinėje vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programos „Zipio draugai“. Įgyvendina programą priešmokyklinio ugdymo pedagogės Daiva Sebeckienė, Milda Piliuvienė.
• „Peliukų“ (5 m. – 6 m.) grupės ugdytiniai 2017 – 2018 m. m. dalyvauja Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro organizuojamuose ikimokyklinio amžiaus vaikų burnos sveikatos mokymuose.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *